Hỗ trợ phối màu công trình

Để được hỗ trợ phối màu công trình, bạn vui lòng hoàn thành hết các thông tin yêu cầu bên dưới một các chính xác và gửi về cho chúng tôi. Bộ phận phối màu sẽ tiếp nhận thông tin, yêu cầu của bạn và thực hiện phối màu sớm nhất có thể.

Thường thì sau 3 ngày yêu cầu của bạn sẽ được thực hện, đôi khi sẽ mất thêm một chút thời gian nữa tuỳ thuộc vào độ phức tạp của công trình bạn gửi.

Hình ảnh công trình đính kèm tốt nhất là hình có độ phân giải cao, kích thước lớn để việc phối màu được đơn giản và tối ưu nhất

Họ tên (Bắt buộc)

Địa chỉ (Bắt buộc)

Email (Bắt buộc)

Điện thoại (Bắt buộc)

Chọn loại sơn bạn sẽ dùng

Hình ảnh công trình (Bắt buộc)

Thông tin yêu cầu (Bắt buộc)