Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng website

1. ĐIỀU KHOẢN VÀ CHÍNH SÁCH

Nhãn hiệu NEW BRO, FORENSY, SANOSY và tất cả những tên gọi đặc biệt của màu sắc đều là những tên thương mại đã được đăng ký quyền sở hữu trí tuệ thuộc về tập đoàn NEW PRO

LƯU Ý: Những nội dung thuộc trang web này được bảo chứng bởi Quyền sở hữu trí tuệ và Quyền sở hữu cơ sở dữ liệu thuộc về Công ty Cổ phần SX&TM NEW PRO

Bất kỳ sự sao chép dù là toàn bộ hay một phần hoặc trích dẫn những phần quan trọng hoặc sử dụng lại những nội dung thuộc trang web này đều không được phép và mọi sự trích dẫn những phần quan trọng hay tái sử dụng những nội dung này chỉ được sử dụng cho những sản phẩm của NEW PRO, trừ phi có sự cho phép bằng văn bản của NEW PRO. Bất kỳ sự sao chép một phần hay toàn bộ, trích dẫn hoặc tái sử dụng lại hay bất kỳ tài liệu nào khác được sử dụng trái phép phải được trao trả, giao nộp lại hoặc tiêu hủy hoàn toàn theo yêu cầu của NEW PRO

2. TÍNH CHÍNH XÁC THÔNG TIN

NEW PRO thực hiện những nỗ lực hợp lý có thể để đảm bảo rằng tất cả những thông tin và lời khuyên được cung cấp thông qua trang web sonnewpro.com.vn là hoàn toàn chính xác tại thời điểm đưa lên, tuy nhiên đôi khi có thể vẫn xuất hiện những lỗi hoặc sơ xuất.

NEW PRO không đảm bảo, và có bất kỳ tuyên bố hay bảo chứng nào về bất kỳ thông tin, lời khuyên và ý kiến dù là trực tiếp hay ngầm hiểu được cung cấp thông qua trang web này, bao gồm tất cả những chi tiết được sử dụng trưc tiếp hay gián tiếp từ trang web sonnewpro.com.vn, và có toàn quyền thay đổi hay đính chính lại thông tin vào bất kỳ thời điểm nào, mà không cần phải thông báo trước. NEW PRO không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với những sai lệch hay sơ xuất trên trang web sonnewpro.com.vn và bất kỳ quyết định nào được đưa ra dựa trên những thông tin và ý kiến có trên trang web sonnewpro.com.vn hoàn toàn là trách nhiệm cá nhân của người đọc.

3. ĐIỀU KHOẢN VIRUS

NEW PRO đã thực hiện những nỗ lực hợp lý có thể để đảm bảo rằng những trang tin thuộc về trang web này không có chứa virus. Tuy nhiên, NEW PRO không cam kết hay không có bất kỳ tuyên bố và bảo chứng nào rằng những trang tin này hoàn toàn không có virus và người sử dụng phải có trách nhiệm đảm bảo rằng họ đã có cài đặt trên máy phần mềm kiểm tra virus phù hợp.

4. LIÊN KẾT VỚI CÁC TRANG WEB KHÁC

Các liên kết tới các trang web khác được cung cấp để bạn tham khảo tuy nhiên NEW PRO hoàn toàn không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web bên ngoài được liên kết với trang này hay bất kỳ trang web nào được liên kết đến từ trang web này.

5. QUẢNG CÁO

Trang web này có thể chứa những nội dung quảng cáo về sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba. NEW PRO sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về mức độ chính xác của thông tin trong các nội dung quảng cáo trên và cũng không đưa ra bất kỳ sự đảm bảo, tuyên bố hay bảo chứng nào, dù là trực tiếp hay gián tiếp, về chất lượng hay thể hiện của những sản phẩm và dịch vụ này.

6. KHUYẾN MÃI VÀ ĐỀ NGHỊ

NEW PRO có thể đăng tải những đề nghị, khuyến mãi hay so sánh trên trang web này tùy từng thời điểm và những thông tin này phải tuân thủ theo những điều khoản và điều kiện đặc biệt sẽ được chúng tôi thông báo rõ ràng đến khách hàng.

7. TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

Trong giới hạn quy định bởi luật áp dụng, NEW PRO sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ tổn thất gián tiếp, trực tiếp, đặc biệt hay có liên quan, (bao gồm mọi tổn thất về doanh thu, tổn thất về lợi nhuận, tổn thất về những khoản tiết kiệm theo dự tính, những khoản chi vượt mức hay lãng phí, thất thoát bí mật hay cơ sở dữ liệu) hay bất kỳ tổn thất dưới bất kỳ hình thức nào do bất kỳ nguyên nhân gì thông qua việc sử dụng trang web này và bất kỳ thông tin cũng như ý kiến lấy từ trang web sonnewpro.com.vn dù là trực tiếp hay gián tiếp.

Điều khoản loại trừ trách nhiệm pháp lý này bao gồm tất cả trách nhiệm pháp lý về bất kỳ loại virus hay bất kỳ các mã, tài liệu, chương trình máy tính nào được thiết kế ra để ngắt quãng, ngăn chận, phá hủy hay hạn chế các tính năng hoặc cam kết về tính nguyên vẹn của bất kỳ phần mềm hay phần cứng máy tính hoặc thiết bị liên lạc hoặc tài liệu được chuyển tải cùng với hay một phần của các trang tin trên trang web sonnewpro.com.vn hay bất kỳ tài liệu nào được tải về từ trang này.

Xin lưu ý rằng một số quyền thực thi pháp lý không cho phép loại trừ một số sự đảm bảo ngầm hiểu, vì vậy có thể một số hoặc toàn bộ những khoản loại trừ nêu trên sẽ không được áp dụng cho bạn.

Hơn nữa, trách nhiệm pháp lý của NEW PRO đối với bất kỳ tổn thương hay mất mát về nhân mạng gây ra bởi sự sơ xuất của công ty sẽ không được loại trừ.